De Ambulante Educatieve Dienst (AED) in Leiderdorp zoekt:

Ambulant Begeleider Passend Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, cluster 4 (0,6 tot 1 fte)

De coöperatie Ambulante Educatieve Dienst (AED) is het expertisecentrum van het speciaal onderwijs in de regio Leiden en omstreken. De medewerkers van de AED zijn specialisten op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte in het regulier onderwijs (PO, VO en MBO).

Met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, schoolbesturen en scholen worden afspraken gemaakt over de dienstverlening aan deze leerlingen en hun leerkrachten. De AED is werkzaam in 5 regio’s: Leiden en omstreken, Duin- en Bollenstreek, Rijnstreek, Zoetermeer en Midden-Holland. Bij de AED werken meer dan 50 ambulant begeleiders passend onderwijs. Onze aanpak is handelingsgericht (HGW), oplossingsgericht en talentgericht.

Taken van de Ambulant Begeleider zijn

 • 9inventariseren en analyseren van de hulpvragen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun leerkrachten, ondersteuningscoördinatoren en mentoren;
 • 9observatie en handelingsgericht onderzoek op de school tijdens lessituaties en individueel;
 • 9ondersteuning/advisering van leerkrachten, school en ouders bij het aanpassen van het onderwijsaanbod aan de onderwijsbehoeften van de leerling;
 • 9leerlingbegeleiding;
 • 9(mede) opstellen OPP;
 • 9coördinatie van gesprekken met ouders en leerkrachten en andere betrokkenen alsmede de verslaglegging hiervan;
 • 9deelname aan een of meerdere expertisegroepen van de AED (voorbeelden hiervan zijn: HB, verzuim, hechting en trauma, langdurig ziek, DCD, ZML, ASS, groepsondersteuning, AD(H)D, executieve functies);
 • 9een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de AED als expertisecentrum.

Wij zoeken Ambulant Begeleiders met

 • 9HBO/WO-niveau (onderwijsbevoegdheid /SEN /(ortho)pedagogiek /aanvullende scholing op een expertisegebied);
 • 9ervaring met begeleiding van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften, bij voorkeur in het speciaal onderwijs;
 • 9brede (ortho)pedagogische en didactische vaardigheden;
 • 9eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid;
 • 9een klantvriendelijke houding, gericht op begeleiding op maat;
 • 9goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheid en tactvol in de omgang met leerlingen, scholen en ouders;
 • 9passie voor het onderwijs en nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen;
 • 9een professionele aanpak, gericht op het vergroten van de expertise;
 • 9in het bezit van een rijbewijs en de beschikking over een auto.

Wij bieden

 • 9een tijdelijk contract met uitzicht op vast;
 • 9de werkzaamheden zijn ingeschaald in schaal 10 OOP, CAO PO;
 • 9een enthousiast team en een prettige werksfeer;
 • 9een goed geoutilleerd kantoor in Leiderdorp;
 • 9collegiale ondersteuning en nauwe samenwerking met de ambulant begeleiders van cluster 3 en 4 en ondersteuning door gedragswetenschappers.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Barbara van Altena, teamleider VO/MBO, e-mail: b.vanaltena@aed-leiden.nl, telefonisch bereikbaar via 06-17124250.

Een brief met jouw motivatie en voorzien van Curriculum Vitae kun je richten aan de Ambulante Educatieve Dienst t.a.v. Saskia Rijghard, directeur-bestuurder AED, s.rijghard@aed-leiden.nl, o.v.v. vacature Ambulant Begeleider Passend Onderwijs VO.