Expertisecentrum van het speciaal onderwijs

De Ambulante Educatieve Dienst Leiden (AED) is het expertisecentrum van het speciaal onderwijs in de regio Leiden en omstreken. Wij bieden ambulante begeleiding voor verschillende samenwerkingsverbanden en schoolbesturen. Daarnaast kunnen scholen ons ook rechtstreeks benaderen.

Wij maken onderwijs passend

De ambulant begeleiders van de AED zetten hun kennis en ervaring uit het speciaal onderwijs in voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs. Wij helpen de school het onderwijs passend te maken voor deze leerlingen. De begeleiders van de AED beschikken over expertise ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Onze expertise ligt op de volgende terreinen:

  • 9Motoriek
  • 9Langdurige ziekte en/of beperkte belastbaarheid
  • 9Verstandelijke en/of lichamelijke beperking
  • 9Gedrags- en/of psychiatrische problematiek
  • 9Begaafdheid

Ons aanbod

De AED kent verschillende begeleidingsvormen. We maken altijd een zorgvuldige inschatting welke begeleidingsvorm het meest passend is.

De verschillende vormen van ondersteuning die wij bieden zijn:

  • 9Begeleiding binnen de klas
  • 9Begeleiding buiten de klas
  • 9Scholing en intervisie

Wij maken in al deze vormen van ondersteuning gebruik van onderbouwde methodieken.

Onze laatste blogs & vacatures

Wil je meer weten?