Primair Onderwijs

Vanaf het moment dat kinderen starten in het primair onderwijs begint voor hen een nieuwe fase van leren en ontwikkeling. Ondersteund door de leraren doen zij niet alleen leervaardigheden op, maar oefenen zij bijvoorbeeld ook met het leggen van sociale contacten en het omgaan met frustraties of uitdagingen. Sommige leerlingen hebben bij het doorlopen van deze ontwikkeling meer ondersteuning nodig. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kan de school een begeleider van de AED inschakelen.

Actief in verschillende regio's

Wij bieden in het primair onderwijs ambulante begeleiding voor de volgende samenwerkingsverbanden: SWV PPO Leiden, SWV PO Duin- en Bollenstreek, SWV PO Rijnstreek en SWV PO Zoetermeer. De ambulante begeleiding is met name gericht op de leraar.

Daarnaast kunnen scholen of schoolbesturen in bovenstaande regio’s ook zelf diensten bij de AED afnemen. Hierbij kan gedacht worden aan leerlingbegeleiding, groepsondersteuning of scholing.

{

Ik heb het gesprek met jou als prettig ervaren. Het heeft mij echt aan het denken gezet. Fijn dat je ook kijkt naar mijn behoeften. Ik werk graag met je samen. Als we samen een plan maken voor de klas, dan wil ik dat heel graag uitvoeren!

Leerkracht
{

Dankzij dit groepstraject is er meer rust tijdens het werken. De kinderen spreken elkaar meer aan op hun gedrag en zijn echt gegroeid in het zelf oplossen van conflictjes. Er is veel minder ruzie.”

Leerkracht
{

Ik vond het vanmorgen een fijn gesprek met je. Ik merk dat je veel kennis hebt en doortastend te werk gaat. Fijn!

Intern Begeleider
{

Ik voel me gehoord en merk dat we nu echt samen met school werken aan de juiste begeleiding van ons kind.

Ouder
{

Ik ben blij dat je naar me luistert

Leerling
{

Ik kan nu beter voor mezelf op komen en ik voel me fijner in de klas omdat het veel gezelliger is.

Leerling
{

ik kan nu beter kiezen wat ik moet doen als iemand vervelend doet.

Leerling
{

Ik heb geleerd om anderen te helpen en te volgen.

Leerling

Wil je meer weten?