Onze expertise

De AED beschikt over brede expertise ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs. Onderstaande woordwolk geeft een indruk van de expertisegebieden van de AED:

Voor welke leerlingen

Wij begeleiden leerlingen in PO, VO, MBO met een specifieke onderwijsbehoefte. Onze expertise bij de begeleiding van deze leerlingen en hun leraren ligt op de volgende terreinen:

 • 9Motoriek
 • 9Langdurige ziekte en/of beperkte belastbaarheid
 • 9Verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • 9Gedrags- en/of psychiatrische problematiek
 • 9Begaafdheid

Multidisciplinair

Naast de begeleiders zijn bij de AED gedragswetenschappers en een ergotherapeut in dienst. Zij adviseren en ondersteunen de begeleiders, voeren op hun expertisegebied ondersteuningstrajecten uit en verzorgen scholing.

Expertisegroepen

Het intern en extern delen van expertise is heel belangrijk voor de AED. Binnen de AED zijn er diverse expertisegroepen. In deze expertisegroepen werken begeleiders en gedragswetenschappers samen aan een thema.

Zij volgen voor dit thema de wetenschappelijke ontwikkelingen, ondersteunen collega’s op dit thema en verzorgen intern en extern scholing.

Voorbeelden van thema’s die aan de orde komen in de expertisegroepen zijn:

 • 9ASS
 • 9executieve functies
 • 9selectief mutisme
 • 9begaafdheid
 • 9langdurige ziekte
 • 9groepsondersteuning
 • 9trauma & hechting

Wil je meer weten?