Onze visie

Omdat geen leerling hetzelfde is, bestaat onze ondersteuning altijd uit maatwerk. Wij vinden het belangrijk dat een ondersteuningstraject optimaal aansluit bij de hulpvraag, talenten en mogelijkheden van de leerling, klas en school. Wij werken volgens 3 inhoudelijke pijlers, namelijk: handelingsgericht, talentgericht en oplossingsgericht.

Handelingsgericht werken

Om te bepalen bij welke aanpak een leerling of klas baat heeft, volgen wij de stappen van het handelingsgericht werken. Dit betekent dat wij eerst een zorgvuldige analyse maken en de onderwijsbehoeften van de leerling of klas in kaart brengen. Deze onderwijsbehoeften vormen de basis voor het plan dat wij, samen met de school, maken voor de verdere begeleiding.

Talent- en oplossingsgericht

Hoewel ieder traject maatwerk is en zorgvuldig op de leerling of klas wordt afgestemd, is het onze visie dat ieder kind en iedere jongere gebaat is bij een positieve insteek. Om hier op een onderbouwde manier vorm aan te geven, hanteren wij in ieder ondersteuningstraject de uitgangspunten van het talentgericht en het oplossingsgericht werken.

Wil je meer weten?