MBO

In het middelbaar beroepsonderwijs leggen studenten een stevige basis voor het uitoefenen van hun toekomstige beroep. De nadruk ligt binnen het middelbaar beroepsonderwijs op werknemersvaardigheden, waarbij er ook ruimte is voor praktijkervaring. Sommige studenten hebben hierbij behoefte aan extra ondersteuning. De AED biedt ondersteuning aan studenten met extra onderwijsbehoeften in het middelbaar beroepsonderwijs.

Actief in verschillende regio's

De AED biedt ondersteuning op ROC Mondriaan in Den Haag, Leiden en Delft.

Ook andere scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio’s Leiden, Duin en Bollenstreek, Rijnstreek en Midden-Holland kunnen diensten bij de AED afnemen. Hierbij kan gedacht worden aan ambulante begeleiding of scholing.

{Ik vond het een eyeopener dat sommige taken die erg simpel zijn toch bijna onuitvoerbaar kunnen zijn voor studenten met slecht ontwikkelde executieve functies
Over workshop Executieve functies

Wil je meer weten?