Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs werkt gericht toe naar het behalen van een diploma. Hierbij wordt een toenemende zelfstandigheid verwacht van de leerling. Tegelijkertijd start voor jongeren een uitdagende levensfase, waarin een steeds grotere rol voor het verkennen van de wereld is weggelegd. Sommige leerlingen hebben hierbij extra ondersteuning nodig. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kan de school een begeleider van de AED inschakelen.

Actief in verschillende regio's

Wij bieden in het voortgezet onderwijs ambulante begeleiding voor samenwerkingsverband VO Leiden en samenwerkingsverband MHR VO. De ambulante begeleiding bestaat uit het begeleiden van de leerling en de betrokken leraren.

Daarnaast kunnen scholen voor voortgezet onderwijs in de regio’s Leiden, Duin en Bollenstreek, Rijnstreek en Midden-Holland ook zelf diensten bij de AED afnemen. Hierbij kan gedacht worden aan ambulante begeleiding, leerlingbegeleiding, groepsondersteuning of scholing.

{Onze begeleider is een voortdurende steunende factor voor onze zoon. Zij is een brug tussen school en ons voor onderwijs gerelateerde zaken waarover wij als ouders lastig in gesprek komen met onze zoon. Ze maakt een belangrijk verschil. Door haar deskundigheid, inzet en houding is zij een enorme steun.
Ouder
{

Wat ik erg belangrijk vind is dat de begeleider tijd heeft gestoken in het ontwikkelen van een vertrouwensband met mijn dochter.

Ouder
{

Ik ben heel blij met de begeleider, zij verstaat haar vak goed. Ik ben erg opgelucht dat er nu een OPP is en dat er lijnen uitgezet gaan worden.

Ouder

Wil je meer weten?