Voor wie

De Ambulante Educatieve Dienst begeleidt leerlingen en leraren in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Wij werken voor scholen en samenwerkingsverbanden in meerdere regio’s. Binnen het primair onderwijs is de begeleiding met name gericht op de leraar. Binnen het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kan de begeleiding zowel gericht zijn op de leerling of student als op de betrokken leraren.

Wij werken in opdracht van de school of het samenwerkingsverband. Ouders en/of verzorgers die begeleiding op school van de AED zouden willen voor hun zoon of dochter raden wij aan om in overleg met de school te bekijken welke mogelijkheden er zijn.