Over ons

De Ambulante Educatieve Dienst Leiden (AED) is het expertisecentrum van het speciaal onderwijs in de regio Leiden en omstreken. Wij bieden ambulante begeleiding voor verschillende samenwerkingsverbanden en schoolbesturen. Daarnaast kunnen scholen ons ook rechtstreeks benaderen.

Wij maken onderwijs passend

De begeleiders van de AED zetten hun kennis en ervaring uit het speciaal onderwijs in voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs.

Wij helpen de school het onderwijs passend te maken voor deze leerlingen. Bij de AED werken ongeveer 50 begeleiders, meerdere gedragswetenschappers en een ergotherapeut.

Coƶperatie

De AED is een coƶperatie zonder winstoogmerk. De volgende besturen nemen deel aan de Algemene Vergadering van de AED: Leo Kanner Onderwijsgroep, Resonans, PROO Leiden Leiderdorp.

Partners

De AED heeft een inhoudelijke samenwerking met de volgende partners:

Zou je bij de AED willen werken?

Dan kun je terecht op onze pagina Werken bij