Een goede start in een nieuw jaar

De zomervakantie ligt achter ons en de scholen zijn weer begonnen. Onze ambulant begeleiders gaan weer met veel passie, deskundigheid en plezier naar de scholen om leerkrachten en leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte te helpen. Samen onderzoeken we wat er nodig is om passend onderwijs te bieden dat recht doet aan de talenten en mogelijkheden van de leerling, klas en school. Zo proberen we elke leerling de kans te bieden te wortelen en uit te groeien tot een stevige, zelfstandige persoonlijkheid. Eén van onze ambulant begeleiders verwoordde dat mooi met de woorden: ‘Een boom die langzaam groeit kan ook heel groot worden’. Zij won de prijsvraag en nu prijken haar woorden op mooie posters van ‘Onderwijs maak je samen’.

Een lang gekoesterde wens van de AED om onze mooie organisatie ook digitaal beter voor het voetlicht te brengen, gaat aan de start van dit schooljaar in vervulling. Studio Projectie heeft voor ons een uitnodigende website gebouwd, die onze expertise goed in beeld brengt. Zo weten hopelijk nog meer scholen en samenwerkingsverbanden ons te vinden. Omdat onze werkzaamheden al behoorlijk toegenomen zijn, zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe collega’s. Wij zullen daarom via onze website een inkijkje geven in ons werk door onze collega’s aan het woord te laten over het werken als ambulant begeleider.

Het vak van ambulant begeleider is een prachtig vak met veel afwisseling, autonomie én de kans om je te blijven ontwikkelen. Wij geven namelijk niet alleen scholing en trainingen maar volgen ook veel scholing om onze kennis en deskundigheid te bevorderen en in te kunnen spelen op nieuwe vragen van scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Zo zijn verschillende collega’s afgelopen week gestart met de scholing co-teaching van Monique Baard en ontvangen we volgende week Luk DeWulf en Els Pronk weer om onze talengerichte aanpak in de organisatie te borgen. Past dit bij jou? Neem dan vooral contact met ons op.

Het wordt ook een jaar waarin we zullen strijden voor de waardering van het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) waartoe ook de ambulant begeleiders behoren. De afgelopen jaren was er aan de onderhandelingstafels die leidden tot de herzieningen van de CAO PO met name aandacht voor het onderwijsgevend personeel (OP), zeer terecht natuurlijk. Maar juist voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is ook het onderwijs ondersteunend personeel erg belangrijk. Het onderwijs ondersteunend personeel is in onze ogen onmisbaar voor het bieden van passend en inclusiever onderwijs.

Al met al belooft het een prachtig jaar te worden. Langs deze weg wil ik jullie een talentvol, positief en inspirerend jaar toewensen. Een jaar met veel waardevolle nieuwe verbindingen en ontmoetingen, want onderwijs maken we samen.

Saskia Rijghard

Directeur bestuurder AED