Home-v2

Expertisecentrum van het speciaal onderwijs

Wij maken onderwijs passend

De Ambulante Educatieve Dienst Leiden (AED) is het expertisecentrum van het speciaal onderwijs in de regio Leiden en omstreken. De begeleiders van de AED zetten hun kennis en ervaring uit het speciaal onderwijs in voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs.

AED is het expertisecentrum van het speciaal onderwijs

Voor wie

Wij werken onder andere samen met

Aanbod

Een andere kijk op cognitief onderwijs

De Ambulante Educatieve Dienst begeleidt leerlingen en leraren in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Wij werken voor scholen en samenwerkingsverbanden in meerdere regio’s. Binnen het primair onderwijs is de begeleiding met name gericht op de leraar. Binnen het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kan de begeleiding zowel gericht zijn op de leerling of student als op de betrokken leraren.

Wij begeleiden leerlingen en leraren in

MBO

Wil je meer weten?