Klachtenregeling

Heb je een klacht over de dienstverlening van AED? Dat vinden wij natuurlijk heel vervelend.

Je kunt je richten tot Saskia Rijghard, directeur-bestuurder van de AED.

Je kunt haar een mail sturen op s.rijghard@aed-leiden.nl. Zij zal dan contact met jou opnemen.

Ambulante Educatieve Dienst

Elisabethhof 17
2353 EW, Leiderdorp

info@aed-leiden.nl

071 572 78 59